Dodáváme a montujeme dutinkové (komůrkové) polykarbonátové desky, které používají odborníci pro rovné i obloukové zasklívání, prosvětlování a zastřešení. Vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům dělá z desek téměř bezúdržbový systém. I díky maximální nerozbitnosti se tento materiál osvědčil jako vhodné zastřešení pro:

 • bazény
 • skleníky
 • terasy
 • pergoly

Kvůli výborné propustnosti světla, rázové odolnosti a širokému teplotnímu rozsahu použití (od -40 do +115 °C) doporučujeme komůrkové desky využívat jako kryty strojů, protihlukové stěny či prosvětlovací pásy.

Nízká hmotnost a možné ohýbání za studena dělá z dutinkových polykarbonátových desek ideální stavební materiál. Kontaktujte nás a my vám vytvoříme cenovou nabídku!

Uplatňujeme certifikovaný management kvality

Chceme vám dát záruku kvality, proto jsme zavedli systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008. Tím vám usnadňujeme výběr a chráníme vás před nekvalitními materiály.

Na polykarbonátové desky získáte záruku 10 let. Našich služeb využil například Fotbalový klub Česká Třebová při zastřešení tribuny. Další spokojené klienty, kterým jsme provedli instalaci polykarbonátových desek, najdete v našich referencích.

 • Popis a použití komůrkových polykarbonátových desek

  Komůrkový polykarbonát je vynikající materiál pro nerozbitné rovné i obloukové zasklívání, prosvětlování a zastřešení. Vyznačuje se především nízkou hmotností, vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi, vysokou rázovou odolností, vynikajícími optickými a příznivými požárními charakteristikami.

  Mezi jeho další přednosti patří ohýbání za studena, velmi dobrá propustnost světla a široký teplotní rozsah použití od – 40 až do + 115 °C. Na polykarbonátové desky je poskytována 10letá záruka dle podmínek výrobce. Komůrkový polykarbonát uplatníte například jako zastřešení altánů, teras, atrií, pergol, bazénů, skleníků, průmyslové světlíky, prosvětlovací pásy, protihlukové stěny, kryty strojů a mnoho dalších.

 • Ceník komůrkových polykarbonátových desek
 • Speciální úpravy komůrkových polykarbonátových desek

  Komůrkové polykarbonátové desky vám nabízíme ve speciálních úpravách. Vybírat tak můžete přesně podle svých požadavků takovou úpravu, která vám bude plně vyhovovat. Na úpravy dutinkových polykarbonátových desek poskytujeme záruku 10 let.

  Nabízíme tyto úpravy

  Úprava „no drop“

  Spodní strana dutinkové polykarbonátové desky je opatřena jedinečnou úpravou „no drop“, která zabraňuje zkondenzované vlhkosti tvořit kapky. Tato úprava dutinkového polykarbonátu naopak vytváří souvislý tenký vodní film, který nezhoršuje optické vlastnosti, zabraňuje odkapávání kapek a umožňuje rychlejší odpaření vzniklého kondenzátu.

  Tato vlastnost je výhodná u zimních zahrad, průmyslových světlíků a všude tam, kde by odkapávající kondenzát byl na závadu, případně kde by mohl poškodit vybavení či provoz pod deskami.

  Důležité vlastnosti úpravy „no drop“
  Na chráněném povrchu se netvoří žádné kapky, ale vodní film, který zajišťuje vysokou propustnost světla.
  Vodní film má větší povrch než případné kapky, a tudíž se mnohem rychleji odpaří (deska rychle osychá).

  Po odpaření vodního filmu nezůstanou na desce žádné „mapy“ nebo skvrny, které zůstávají po vypaření klasických kapek. V prostoru pod deskami s úpravou „no drop“ je silně omezeno nebezpečí odkapávání případného kondenzátu ve formě kapiček.

  Polykarbonátové dutinkové desky s povrchovou úpravou vám zajistí perfektní klima i ochranu proti záření. Máte o ně zájem?

  Úprava IQ Relax

  Tato speciální inteligentní úprava odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru až o 46 %. Výhodou je příjemná teplota uvnitř prostoru, protože se díky vlastnostem úpravy nevytváří skleníkový efekt. Prostor je prosvětlený bez oslnění a zároveň má vynikající přístup světla.

  Výhody úpravy IQ Relax

  • Ochrana během slunečních dní před silným zářením a před přehříváním prostoru.
  • Skvělé izolační vlastnosti v zimě, které vám ušetří náklady za vytápění.
  • Vynikající prostup světla, zajištění neoslnivého prosvětlení prostoru a optimální vyvážení klimatu.
  • Odolnost proti kroupám a samočisticí efekt.

  Díky nízké hmotnosti jednoduchá montáž.
  Díky inteligentní povrchové úpravě se desky dokážou automaticky přizpůsobit venkovním klimatickým podmínkám a starají se jak při oblačnosti, tak i za slunečných dnů, o příjemné a útulné klima vnitřního prostoru. Tato úprava vás také přesvědčí svou mimořádně vysokou tuhostí a příjemným vzhledem. Nízká hmotnost dovoluje velkoplošné prosklení (méně podpěr), čímž se význačně snižují náklady na konstrukci. Nový Makrolon multi UV „IQ Relax“ je navíc odolný proti povětrnostním vlivům, jednoduše se instaluje a má vynikající odolnost proti ohni.


  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Desky odrážejí sluneční záření a redukují nárůst teploty vnitřního prostoru o více než 46 %.
  Výsledek: příjemná teplota uvnitř prostoru.
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Desky se přizpůsobí klimatickým podmínkám, při oblačnosti zajistí izolaci.
  Výsledek: příjemná teplota uvnitř prostoru.

  Testování Makrolon multi UV „IQ Relax“

  Vlastnosti těchto desek byly zjištěny na základě různých testů. Pozoruhodné je jejich chování při měnících se klimatických podmínkách ve srovnání s obvyklými deskami.

  Úprava oboustranné UV

  Desky s touto úpravou jsou opatřeny oboustranným UV filtrem, a tudíž je možné obě strany desky vystavit slunečnímu záření.

  Test dokázal, že Makrolon multi UV „IQ Relax“ spojuje vynikající tepelně izolační vlastnosti komůrkových desek Makrolon s vlastností odrážet tepelné sluneční záření. Tím úprava snižuje přehřívání prostoru pod deskou.


  Typy desek dodávaných s úpravou IQ Relax

  • Makrolon multi UV 2/10-10,5 IQ Relax
  • Makrolon multi UV 4/10-6 IQ Relax
  • Makrolon multi UV 3X/16-25 IQ Relax
  • Makrolon multi UV 5X/25-25 IQ Relax
  • Makrolon multi UV 5X/32-25 IQ Relax
 • Montážní pokyny pro komůrkové polykarbonátové desky
  Při instalaci makrolonu je nutné počítat s tepelnou roztažností desek. Proto používejte systém beztmelého zasklívání, to znamená upevňování desek k nosné konstrukci pomocí lišt přes pryžové těsnění. Upevňování desek napevno šrouby v místech se změnami teplot nedoporučujeme. Pro dotmelování spojů kvůli vodotěsnosti používejte pouze silikonové tmely kompatibilní s polykarbonátem (tyto informace se dočtete na kartuších s tmelem).

  Montážní postup

  Desky Makrolon mají povrchovou úpravu proti UV záření. Touto ochrannou vrstvou je opatřena jedna strana desky, která je zřetelně označena na ochranné transportní fólii a musí být instalována vždy směrem ven.

  Přípravné práce

  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Polykarbonátové desky uchovávejte uvnitř skladu, v případě venkovního skladování je přikryjte bílou PE fólií. Uzavřete otevřené konce komůrek, aby nedocházelo k vnikání prachu a nečistot.
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Deska se zpracovává včetně ochranné folie (po stržení fólie je deska citlivá na poškrábání a dojde ke vzniku dočasného elektrostatického náboje). Na fólii vyznačte požadované rozměry, nejlépe to půjde fixou.
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Řezání desek provádějte pouze vhodnými nástroji, například vysokootáčkovou pilou (do 4500 min-1) s vícezubým kotoučem na plasty.
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Řezat můžete i nožem (desky do tloušťky 10 mm). Doporučujeme pracovat s vodicí lištou. Pokud se desky upravují v šířce, je nejvhodnější, aby řez probíhal max. 3 mm od stěny komůrky. Jinak může dojít k deformaci desky při utahování horní lišty a k nebezpečí vzniku netěsností.
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Případné piliny vniklé do komůrek lehce odstraníte stlačeným vzduchem (kompresor, výfuková strana vysavače). Menší účinnost má opatrné poklepání otevřenou stranou desky o zem. Pozor, všechny tyto operace se musí provádět s deskou, která je stále opatřena ochrannou fólií.
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Kondenzace uvnitř komůrek je nevyhnutelná. Kvůli odvodu kondenzátu orientujte desky po spádu. Respektujte doporučený sklon střechy a pravidla pro uzavírání komůrek. Otevřené konce komůrek musí být vhodným způsobem chráněny proti pronikání prachu a nečistot, při běžných podmínkách doporučujeme co nejvíc utěsnit horní hranu (např. neprodyšnou hliníkovou páskou a ukončovacím "U" profilem).
  Dutinkový, komůrkový polykarbonát
  Dolní hranu z důvodu lepšího odvodu zkondenzované vlhkosti v komůrkách utěsněte, stačí použít pouze ukončovacím "U" profilem. V náročných podmínkách (jemný prach, sváření nebo výfukové plyny) doporučujeme uzavřít oba konce desek neprodyšnou těsnící hliníkovou páskou. Vždy zajistěte konce komůrek opatřené těsnícími páskami polykarbonátovým nebo hliníkovým U-profilem.

  Instalace polykarbonátových desek

  Při použití polykarbonátových desek Makrolon, jako stavebního materiálu v oblasti prosklívání stěn a střech, je nutné brát v úvahu zatížení sněhem a větrem a navrhnout vhodnou spodní konstrukci. Vzdálenost příčných podpěr doporučujeme zajistit pro požadované zátěže a různé sněhové oblasti ze zátěžových grafů uvedené pro různé síly a struktury, viz grafy. Šíře podepřeného pole 1050 mm vyplývá vždy z dvoupolového rozdělení šíře 2100 mm. Na grafech jsou znázorněny zátěžové křivky pro komůrkové desky Makrolon podepřené po obvodu s maximálním průhybem 20 mm. Pro menší průhyb při dané šíři redukujte vzdálenost příčných podpěr při stejném zatížení.

  Sklon střechy musí být min. 5° (90 mm/m), aby byl zajištěn odtok dešťové vody a spolehlivost těsnění včetně samočisticího efektu desek dešťovou vodou.

  Dutinkový polykarbonát
  Je velmi důležité, abyste všechny kontaktní plochy nosné konstrukce opatřili spodní těsnicí pryží, která bude kompatibilní s polykarbonátovými deskami.
  Dutinkový polykarbonát
  Při instalaci počítejte s tepelnou roztažností desek (3 mm/m ve všech směrech). Proto je používán systém beztmelého zasklívání, tzn. upevňování desek k nosné konstrukci pomocí hliníkových přítlačných lišt s pryžovým těsněním. Otvory pro šrouby v těchto lištách by neměly mít vetší osovou rozteč než 330 mm. Vyhněte se používání šroubů přímo do PC desek, v případě nutnosti respektujte roztažnost a používejte přítlačné terčíky nebo silikonové či jiné podložky.
  Použité šrouby příliš neutahujte, aby nevznikaly prohlubně. Pro vrtání můžete použít komerčně běžné ocelové vrtáky bez změněného nábrusu. Nepoužívejte žádné řezné oleje.
  Dutinkový polykarbonát
  PC desky pokládejte na nosnou konstrukci stranou s UV filtrem nahoru (tato strana je opatřena popsanou PE folií se symboly a montážními pokyny), bílou folií dolů. Desky jsou pochozí pouze s použitím podloženého prkna, které roznese tlak.
  Dutinkový polykarbonát
  Tmely:
  Používejte jen kompatibilní hmoty (silikon neutral). Zabraňte vnikání částeček a výparů do komůrek. Nespojujte komůrkové PC desky lepením. Dutinkové PC desky nelze upravovat pomocí tepelného tváření.

  Čištění

  Výrobce pro čištění povrchu desek doporučuje používat vlažnou vodu, slabý roztok mýdla a měkké hadříky nebo houby, případně tlakovou vodu. Nedoporučujeme používat gumové stěrky a podobně kvůli nebezpečí poškrábání povrchu desek. Nevhodné je používání ředidel a jiných chemických prostředků, stejně jako odstraňování nečistot z povrchu žiletkami nebo jinými ostrými předměty. Problémy spojené s čištěním nebo opravami poškrábaného povrchu konzultujte s prodejcem.

Napište si o nabídku a návrh vhodného řešení

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti